Membentuk sebuah Koperasi di Belanda

Kelebihan bekerja dalam koperasi

Sekiranya anda merancang untuk menggunakan kelebihan kerja koperasi, seperti usaha pemasaran dan pembelian yang disatukan, salah satu pilihan adalah untuk mendaftar entiti yang disebut "coöperatie" atau koperasi. Bentuk entiti ini juga berguna jika anda berhadapan dengan peningkatan beban kerja atau mengalami masalah kesihatan. Peserta lain dalam kolektif boleh mengendalikan beberapa karya anda.

Definisi dan jenis koperasi

Koperasi itu adalah persatuan menyimpulkan kontrak khusus dengan ahli-ahlinya dan bagi pihak mereka. Dua bentuknya adalah "bedrijfscoöperatie" atau koperasi perniagaan dan "ondernemerscoöperatie" atau koperasi usahawan.

Baca lebih lanjut mengenai persatuan di Belanda.

Koperasi perniagaan

Jenis kerja kolektif ini untuk menyokong kepentingan ahli dalam bidang tertentu, contohnya pengiklanan atau perolehan. Contoh Belanda yang popular seperti koperasi itu adalah Friesland Campina; ia adalah kerjasama besar yang menyatukan petani tenusu, di mana setiap ahli menyumbang kepada keuntungan kolektif.

Koperasi usahawan

Jenis koperasi ini mempunyai anggota yang bekerja secara mandiri dan boleh membuat keputusan untuk bekerjasama dalam projek tertentu. Bentuk entiti ini sesuai untuk orang yang bekerja sendiri dan tidak mempunyai pekerja sendiri (zzp'er atau zelfstandige zonder personeel). Koperasi usahawan membolehkan ahli untuk bekerjasama dalam projek atau tugasan yang akan menjadi terlalu besar bagi mereka untuk menyelesaikan dengan sendirinya. Para pelanggan juga mendapat manfaat dari situasi ini dengan mempunyai satu kenalan dan lebih yakin bahawa tarikh akhir projek mereka akan disimpan.

syarikat-struktur-2

Sila ambil perhatian, bahawa semua peserta dalam projek yang sama yang bekerja dalam kapasiti orang asli (bukan undang-undang) perlu mempunyai pelanggan lain di luar projek itu untuk dianggap sebagai usahawan untuk tujuan kutipan cukai pendapatan (ondernemer voor de inkomstenbelasting). Perbezaan ini penting bagi Pentadbiran Kastam dan Cukai (Belastingdienst).

Semua anggota koperasi mempunyai hak untuk mengundi dan bebas untuk meninggalkan atau memasuki kolektif, selagi ini tidak menjejaskan kewujudan jangka panjangnya. Koperasi usahawan sesuai untuk projek kerjasama jangka pendek atau kecil.

Syarikat insurans bersama

Syarikat-syarikat yang mempunyai insurans bersama (onderlinge waarborgmaatschappij) adalah koperasi yang anggotanya menyimpulkan kontrak insurans antara mereka dan dengan syarikat mereka yang bertujuan untuk keuntungan bersama.

Penubuhan dan pengurusan koperasi

Koperasi mungkin termasuk dua atau lebih ahli. Entiti ini dikendalikan oleh Algemene Ledenvergadering atau Mesyuarat Anggota Umum (GMM). GMM melantik lembaga pengurusan untuk menangani hal ehwal koperasi tersebut. Anda perlu menggunakan perkhidmatan notari Latin untuk menyediakan surat ikatan untuk penubuhan entiti itu dan mendaftarkannya di Pejabat Pendaftaran Komersial Nasional (Handelsregister).

Ahli-ahli koperasi meliputi kos persediaan dan fungsinya. Mana-mana keuntungan yang dihasilkan diedarkan berkenaan dengan saham ahli dalam perolehan umum kolektif. Para ahli bebas merundingkan pengaturan tertentu berkenaan dengan perkongsian keuntungan.

Liabiliti

Kolektif itu dipertanggungjawabkan atas keupayaan suatu entiti, tetapi sekiranya anggotanya merancang untuk membubarkannya pada saat ia memiliki hutang belum jelas, semuanya memiliki saham yang sama. Walau bagaimanapun, liabiliti boleh dikecualikan dengan menubuhkan koperasi liabiliti terhad (BA atau beperkte aansprakelijkheid) atau koperasi liabiliti yang dikecualikan (UA atau uitgesloten aansprakelijkheidcooperative).

liabiliti penepian

Dalam koperasi usahawan, rakan kongsi yang bekerjasama dalam projek-projek membawa tanggungjawab untuk hasil mereka.

Cukai

Koperasi membayar cukai korporat (atau vennootschapsbelasting) berkenaan dengan keuntungan mereka. Ahli individu mereka mempunyai cukai pendapatan (atau inkomstenbelasting) berhubung dengan pendapatan yang diperoleh melalui koperasi.

Sila rujuk artikel ini pada cukai Belanda untuk maklumat tambahan.

Akaun tahunan dan laporan

Koperasi dikehendaki menyediakan dan menerbitkan akaun dan laporan kewangan tahunan.

Keselamatan Sosial

Ahli tetap dan ahli koperasi sendiri mempunyai hubungan kerja yang fiktif berkesan (fictieve dienstbetrekking) dengan entiti. Dalam kes ini, potongan gaji adalah sama seperti orang biasa.

Ejen undang-undang kami boleh membantu anda mendaftarkan koperasi di Belanda. Baca disini jika anda ingin meneroka jenis syarikat Belanda lain.

Hubungi butang kami