Bahagian 1. TERMA & SYARAT UMUM (PELANGGAN) 

Seni. 1. Kebolehlaksanaan

KLIEN Jualan sekarang ini berlaku dan tidak terpisahkan dari semua perjanjian untuk pembelian yang disepakati oleh ICS Advisory and Finance (selanjutnya disebut sebagai "Penyedia Perkhidmatan"), serta semua sebut harga, penawaran, perkhidmatan dan penyampaian yang dibekalkan oleh Penyedia Perkhidmatan.

PELANGGAN Pelanggan atau pihak lain tidak pernah berlaku, kecuali dipersetujui sebaliknya secara bertulis.

Dengan menyetujui KLIEN ini, Pelanggan kehilangan hak untuk meminta penerapan PELANGGAN lain.

PELANGGAN Pelanggan (atau pihak lain) dengan jelas dikecualikan sebagai tidak berkenaan. Sekiranya pada bila-bila masa artikel atau beberapa artikel dari PELANGGAN ini menjadi tidak sah, artikel lain yang terdapat dalam dokumen ini akan tetap efektif untuk para pihak.

Variasi kepada PELANGGAN ini hanya dapat disetujui dalam bentuk bertulis, dengan tandatangan wakil pihak berkuasa. Selanjutnya, variasi perjanjian pembelian tertentu yang disetujui tidak berlaku untuk perjanjian semacam itu, kecuali disahkan secara jelas dalam bentuk bertulis.

Seni. 2. Definisi

Nasihat / Nasihat / Perundingan: Maklumat yang dibekalkan oleh Penyedia Perkhidmatan dengan Pelanggan tidak dapat dianggap sebagai pendapat yang mengikat secara sah, nasihat rasmi, dll, kecuali Pelanggan secara khusus meminta penyediaan "pendapat pajak" atau "pendapat undang-undang" dan telah menerima dokumen dengan judul tersebut ditandatangani oleh salah satu rakan kongsi kanan Penyedia Perkhidmatan.

Seni. 3. Kontrak

 • Sebarang kontrak yang disepakati antara Penyedia Perkhidmatan dan Pelanggan hendaklah merangkumi dan mematuhi KLIEN ini. Tidak ada PELANGGAN lain yang akan dikenakan melainkan rakan kongsi kanan ICS telah secara eksplisit bersetuju untuk itu secara bertulis.
 • Pesanan Pelanggan untuk perkhidmatan Penyedia Perkhidmatan akan dianggap diterima hanya setelah Penyedia Perkhidmatan telah menerima dan meluluskan borang pesanan yang lengkap, butiran invois, surat pertunangan (atau dokumen serupa) dan dokumentasi ketekunan Pelanggan. Sekiranya pemeriksaan latar belakang pelanggan memberikan hasil negatif, pesanan akan dibatalkan.

Sekiranya keputusan pembatalan dibuat berdasarkan alasan yang disertakan dalam Art. 15 (tindakan tidak sah) atau kecurigaan terhadap tindakan tersebut, yang mengarah ke dokumentasi pematuhan yang tidak mencukupi, dan Pelanggan enggan memberikan perincian mengenai identiti atau identiti individu lain yang berpartisipasi dalam struktur untuk mengurangkan anggaran risiko, maka Pelanggan tidak akan diganti untuk bayaran pendahuluan yang telah dibuat.

Penyedia Perkhidmatan juga akan memberi arahan kepada Pelanggan melalui e-mel. Surat-menyurat juga akan tertakluk kepada PELANGGAN ini.

 • Pelanggan memahami bahawa dia telah membuat perjanjian dengan Penyedia Perkhidmatan di bawah PELANGGAN ini dalam kapasiti prinsipalnya, dan bukannya ejen yang mewakili orang lain atau bertindak bagi pihak mereka. Oleh itu, Pelanggan memikul tanggungjawab peribadi untuk menanggung kos penyedia Perkhidmatan. Sekiranya Penyedia Perkhidmatan telah dikontrak untuk menyediakan perkhidmatan perakaunan dan pembukuan oleh syarikat, Ketua syarikat akan memberikan jaminan peribadi untuk pembayaran yuran Penyedia Perkhidmatan.

Seni. 4. Memberi maklumat

 • Penyedia Perkhidmatan akan memberikan maklumat yang terbaik kepada Pelanggan, bergantung pada kepakaran dan pengalamannya dalam bidang cukai dan undang-undang.

Maklumat yang diberikan kepada Pelanggan bergantung pada keadaan tertentu yang berkaitan dengan Pelanggan dan situasi tertentu yang tidak dapat diramalkan atau dinilai terlebih dahulu oleh Penyedia Perkhidmatan.

 • Pelanggan dinasihatkan untuk selalu berjumpa dengan penasihat undang-undang / cukai dan / atau akauntan sebelum menandatangani perjanjian.
 • Maklumat yang diberikan kepada Pelanggan oleh Penyedia Perkhidmatan bergantung pada perundangan dan perundangan semasa / yang dapat diramal secara wajar pada waktu tersebut. Ia tidak boleh ditafsirkan sebagai jaminan atau jaminan bahawa kedua-duanya akan tetap tidak berubah.

Seni. 5. Perkhidmatan pihak ketiga

 • Penyedia Perkhidmatan berhak untuk menggunakan perkhidmatan pihak ketiga ketika melakukan perkhidmatan untuk Pelanggan.
 • Penyedia Perkhidmatan tidak akan bertanggung jawab atas kekurangan pihak-pihak tersebut, jika dapat membuktikan bahawa pihaknya memilih pihak yang bertanggungjawab.

Seni. 6. Pembukaan akaun bank

 • Penyedia Perkhidmatan harus berusaha sedaya upaya dalam membantu Pelanggan melalui prosedur pembukaan akaun bank.
 • Penyedia Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab sekiranya bank menolak Pelanggan mengikut budi bicara sendiri.
 • Sekiranya berlaku penolakan, Penyedia Perkhidmatan akan membantu pelanggan untuk memohon akaun lain tanpa caj tambahan (masih kelulusan permohonan adalah mengikut budi bicara pihak bank).

Seni. 7. Imigresen

 • Penyedia Perkhidmatan tidak akan bertanggung jawab atas penolakan izin sekiranya Pelanggan belum menyerahkan dokumen yang diperlukan.
 • Penyedia Perkhidmatan tidak akan memikul tanggungjawab sekiranya Pelanggan ditolak oleh Perkhidmatan Imigresen dan Naturalisasi. Tidak ada institusi di Belanda yang dapat menjamin penerimaan.
 • Penyedia Perkhidmatan tidak akan memikul tanggungjawab untuk isi rancangan perniagaan Pelanggan atau untuk penolakan pembiayaan / permit / dll. berdasarkan rancangan perniagaan.

Seni. 9. Setiausaha / wakil tempatan

 • Jangka masa perjanjian untuk Perkhidmatan Setiausaha / Perwakilan Tempatan adalah satu tahun.
 • Perjanjian akan diperpanjang secara automatik sekiranya Pelanggan tidak menghantar notis bertulis untuk penamatannya tiga bulan sebelum berakhirnya.

Seni. 10. Perakaunan

 • Pelanggan mesti menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk perakaunan (atau pengajuan penyata cukai) dalam jangka masa yang dapat diterima: tidak lebih dari sebulan setelah akhir tempoh perakaunan.
 • Penyedia Perkhidmatan akan melaksanakan kewajibannya menggunakan maklumat yang dikemukakan oleh Pelanggan. Penyedia Perkhidmatan tidak akan bertanggung jawab atas kelewatan penyerahan penyata cukai, sekiranya Pelanggan tidak mengemukakan dokumen yang diperlukan tepat pada waktunya (sehingga lima belas hari setelah tempoh perakaunan berakhir).

Seni. 11. Pemerbadanan syarikat

 • Bayaran untuk menubuhkan entiti hanya termasuk pendaftaran syarikat, iaitu akta notaris dan pendaftaran di Kamar Komersial.
 • Penyedia Perkhidmatan hanya bertanggungjawab untuk pendaftaran syarikat.
 • Pelanggan bertanggungjawab terhadap syarikat itu sendiri.
 • Penyedia Perkhidmatan tidak bertanggung jawab atas kelewatan yang disebabkan oleh "keadaan yang tidak dijangka", masalah teknikal di Kamar Komersial dan peristiwa lain di luar bidang kawalan Penyedia Perkhidmatan.

Seni. 12. Tawaran

 • Sebutharga yang dikeluarkan oleh Penyedia Perkhidmatan bukanlah merupakan tawaran yang mengikat.
 • Pesanan Pelanggan mewakili tawaran untuk kesepakatan perjanjian pembelian dengan Penyedia Perkhidmatan sesuai dengan KLIEN sekarang dan sebut harga yang berkaitan dari Penyedia Perkhidmatan.
 • Penyedia Perkhidmatan boleh menerima tawaran seperti itu secara bertulis, secara lisan atau dengan mulai melaksanakan kewajiban seperti mana-mana perjanjian pembelian.

Seni. 13. Penyampaian perkhidmatan, tanggungjawab

 • Tarikh jangkaan penyiapan perkhidmatan yang dibekalkan oleh Penyedia Perkhidmatan harus dianggap sebagai anggaran. Masih Penyedia Perkhidmatan akan berusaha sedaya upaya untuk mengikuti jadual awal.
 • Sekiranya Penyedia Perkhidmatan ketinggalan atau Pelanggan tidak berpuas hati dengan prestasi perkhidmatan, Pelanggan harus memberitahu pihak pengurusan Penyedia Perkhidmatan dalam masa lima belas hari kerja setelah berlakunya masalah tersebut.
 • Setelah lima belas hari kerja berlalu, Penyedia Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan, misalnya disebabkan oleh kelewatan.
 • Pembekal Perkhidmatan tidak akan bertanggung jawab atas penugasan yang belum selesai yang bergantung pada keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga mengikut budi bicara mereka sendiri, khususnya Pentadbiran Pajak dalam hal pendaftaran PPN, bank sekiranya berlaku untuk akaun bank atau Imigrasi dan Naturalisasi Servis sekiranya memohon izin imigresen.
 • Penyedia Perkhidmatan hanya boleh dipertanggungjawabkan oleh Pelanggan kerana tidak menyelesaikan tugas kerana kemungkiran atau pengabaian yang disengajakan. Tanggungjawab Penyedia Perkhidmatan tidak boleh melebihi nilai kontrak untuk perkhidmatan tertentu. Dalam keadaan apa pun, Penyedia Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab atas kerugian akibatnya, termasuk kehilangan pendapatan.
 • Sekiranya Pelanggan segera melaporkan masalah, Penyedia Perkhidmatan akan menjamin sokongan penuh, dengan sebaik mungkin, untuk membantu Pelanggan dengan meminta pasangan senior menyelesaikan masalah tersebut.
 • Sekiranya Pelanggan gagal melaporkan dengan segera, Penyedia Perkhidmatan tetap akan menjamin sokongan penuh, semaksimum mungkin, tetapi mempertimbangkan Art. 13, 3).

Seni. 14. Kewajipan pelanggan

 • Pelanggan menjamin dan menjamin kepada Penyedia Perkhidmatan dan wakilnya bahawa maklumat yang disampaikan oleh Pelanggan adalah betul pada masa itu dan diharapkan akan tetap tepat pada masa yang akan datang.
 • Pelanggan tidak terlibat dan tidak akan melakukan aktiviti haram dalam operasi perniagaannya di masa lalu, sekarang dan masa depan.
 • Pelanggan pada masa ini tidak bankrap, tidak boleh bayar atau menangguhkan pembayaran. Dia saat ini tidak bertentangan dengan Pentadbiran Pajak nasional mengenai kedudukan pajak tertentu.
 • Pelanggan akan segera memberitahu Penyedia Perkhidmatan atau wakilnya mengenai sebarang perubahan dalam maklumat yang telah diberikannya.
 • Pelanggan hendaklah mengikuti arahan yang diberikan dengan tawaran.
 • Pelanggan tidak boleh mendedahkan isi perbincangannya dengan Pengurus Akaun, Konsultasi atau wakil Penyedia Perkhidmatan lain, kecuali dia diwajibkan secara sah untuk melakukannya. Maklumat dan perbincangan yang dikongsi adalah rahsia.

Seni. 15. Penamatan kontrak segera

 • Penyedia Perkhidmatan boleh menamatkan kontrak untuk perkhidmatannya sekaligus setelah ada petunjuk bahawa Pelanggan mungkin terlibat dalam pembiayaan terorisme, pencucian wang atau tindakan haram lain.
 • Kontrak dapat ditamatkan segera jika Pelanggan menolak untuk mempertimbangkan dan / atau tidak memenuhi permintaan tambahan untuk uji tuntas untuk tujuan pematuhan terhadap Arahan terhadap pencucian wang (peraturan EU) dan / atau WWFT Belanda.
 • Pelanggan bertanggungjawab atas segala kerosakan yang disebabkan oleh Penyedia Perkhidmatan. Dalam situasi seperti itu, Pelanggan tidak akan menerima bayaran balik.

Seni. 16. Perbelanjaan dan kos tambahan

 • Penyedia Perkhidmatan boleh mengenakan biaya untuk pemeriksaan latar belakang Pelanggan dan orang lain yang menghubungi Penyedia Perkhidmatan sebagai wakil atau pemberi maklumat Pelanggan.
 • Sekiranya bayaran tersebut dikenakan, Penyedia Perkhidmatan akan memberitahu Pelanggan terlebih dahulu dan hanya meneruskan persetujuannya. Penyedia Perkhidmatan menjamin bahawa tidak akan ada caj tersembunyi.

Seni. 17. Usaha wajar berkala atau tambahan

 • Pelanggan perlu menghantar sijil kelakuan kepada Penyedia Perkhidmatan atas permintaan.
 • Pembekal Perkhidmatan boleh meminta Pelanggan untuk melakukan ketekunan yang sewajarnya kerana alasan berikut:

- tamatnya dokumen lama;

- alasan undang-undang untuk meminta maklumat tambahan;

- pelaksanaan pemeriksaan rutin seperti yang diperuntukkan oleh peraturan AML nasional;

- penerimaan maklumat baru atau permintaan untuk usaha wajar dari pihak berkuasa rasmi, notaris atau organisasi lain yang kompeten;

 • Sekiranya Pelanggan tidak memenuhi permintaan yang diberikan jangka waktu yang wajar (dua minggu hingga 30 hari) dan peluang, walaupun terdapat peringatan yang dikirimkan, Penyedia Perkhidmatan berhak untuk segera menghentikan kontrak. Dalam kes sedemikian, jumlah pembayaran akan disimpan oleh Penyedia Perkhidmatan.

Seni. 18. Syarat pembayaran

 • Nilai kontrak akan jatuh tempo tiga puluh hari setelah penerbitan invois, kecuali jika pihak-pihak telah bersetuju dengan perjanjian lain dalam bentuk bertulis atau jika Pelanggan telah menerima potongan. Sekiranya ada potongan, pembayaran mesti dibuat pada tarikh pesanan.
 • Sekiranya Pelanggan gagal memindahkan sebarang jumlah yang perlu dibayar kepada Penyedia Perkhidmatan pada tarikh yang ditentukan, maka dia harus membayar faedah sehubungan dengan pembayaran tertunggak ditambah 3 persen per tahun. Faedah akan berkumpul setiap hari dari tarikh pembayaran itu disebabkan tarikh pembayaran sebenar jumlah yang tinggal.
 • Penyedia Perkhidmatan dapat menuntut kepatuhan segera terhadap kewajiban Pelanggan jika Pelanggan jatuh dalam keadaan muflis, insolvensi atau menyimpan akaun banknya.
 • Pembekal Perkhidmatan mungkin memerlukan budi bicara sendiri pendahuluan (separa atau lengkap) mengenai jumlah yang perlu dibayar oleh Pelanggan atau meminta Pelanggan untuk memberikan jaminan pihak ketiga untuk jumlah tersebut sehingga memuaskan Penyedia Perkhidmatan. Juga penyedia perkhidmatan mungkin memerlukan pemindahan pembayaran melalui L / C yang tidak dapat ditarik balik yang disahkan oleh bank yang boleh diterima. Dalam setiap kes tersebut, kegagalan Pelanggan dapat menyebabkan penangguhan penyampaian perkhidmatan Penyedia Perkhidmatan.

Seni. 19. Kos pembatalan

 • Setelah Pelanggan membuat pesanan, dia harus membayar sepenuhnya harga perkhidmatan kepada Penyedia Perkhidmatan, walaupun dia memutuskan untuk menghentikan perkhidmatan Penyedia Perkhidmatan, kecuali jika penyediaan perkhidmatan (misalnya sokongan kesetiausahaan) belum dimulakan DAN Perkhidmatan Penyedia belum mengeluarkan sebarang invois.
 • Pelanggan tidak akan dikembalikan sepenuhnya sekiranya dia mengakhiri kontrak kerana alasan yang disenaraikan dalam Art. 13, melainkan jika Penyedia Perkhidmatan diberi masa yang cukup untuk mengurangkan masalah. Masa yang diperlukan boleh bergantung pada pihak lain, jadi anggaran yang tepat tidak dapat disampaikan. Sekiranya Penyedia Perkhidmatan terbukti tidak dapat membetulkan masalah ini, mungkin menganggap wajar untuk mengembalikan Pelanggan untuk perkhidmatan tertentu.
 • Bayaran balik untuk pembentukan syarikat tidak dapat diberikan setelah pembentukan entiti yang sebenarnya (dan pendaftaran di Kamar Komersial). Kerja yang dilaksanakan dan entiti yang dibuat melibatkan kos yang setelah dibayar tidak dapat diganti.

Seni. 20. Kos perakaunan / pentadbiran

Sekiranya Pelanggan memutuskan untuk mengalihkan perakaunannya ke penyedia lain, akauntan Penyedia Perkhidmatan akan menyelesaikan pemindahan dengan bayaran 750 Euro.

Seni. 21. Komunikasi

Menghantar mesej elektronik ke Penyedia Perkhidmatan adalah risiko Pelanggan. Penyedia Perkhidmatan tidak akan bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab terhadap kedatangan yang tidak lengkap atau tidak betul, atau ketiadaan pesanan yang dihantar secara elektronik.

Seni. 22. Kerahsiaan

 • Pelanggan akan merahsiakan setiap maklumat yang diperoleh mengenai prosedur, maklumat korporat dan perincian yang diberikan oleh Penyedia Perkhidmatan.
 • Pelanggaran terhadap syarat-syarat ini oleh Pelanggan akan memberikan Penyedia Perkhidmatan hak untuk menghentikan semua perkhidmatan, tanpa mengira sifatnya.

Seni. 23. Mahkamah yang kompeten dan undang-undang yang berlaku

Semua perselisihan harus diselesaikan tanpa pengecualian oleh pengadilan yang berwibawa Belanda, kecuali pihak-pihak tersebut telah bersetuju dengan pengaturan yang berbeza secara bertulis.

 

Bahagian 2 - Terma dan syarat Perkhidmatan Perakaunan

          
Perjanjian untuk perkhidmatan pembukuan cukai (NL)

DI MANA, Pelanggan berhasrat untuk mendapatkan perkhidmatan pembukuan tertentu dari ICS ADVISORY dan bersetuju untuk melibatkan ICS ADVISORY sebagai bebas untuk melaksanakan perkhidmatan ini dan ICS ADVISORY dengan ini bersetuju untuk memberikan perkhidmatan tersebut kepada Pelanggan.

SEKARANG SELEPAS INI, dengan mempertimbangkan perjanjian dan perjanjian bersama yang terkandung di sini, pihak-pihak yang berkontrak bersetuju dengan syarat-syarat berikut:

 1. Tempoh Kontrak

Kontrak ini akan berkuatkuasa pada TARIKH MULA. Ia akan berterusan untuk jangka masa satu 'tahun buku'. Kontrak akan dilanjutkan secara automatik sekiranya Pelanggan tidak menamatkan Kontrak secara bertulis tiga bulan sebelum akhir setiap tahun buku berturut-turut.

 1. Wakil Pelanggan yang Dilantik

Untuk memastikan komunikasi yang berkesan dan proses reka bentuk yang cekap antara Pelanggan dan

ICS ADVISORY, Pelanggan bersetuju untuk menetapkan wakil tunggal untuk bekerja secara langsung dengan ICS ADVISORY.

Maklumat Wakil Pelanggan yang Ditetapkan:

 

Nama: ______________________________________

 

Telefon: ______________________________________

 

E-mel: _______________________________________

 1. Perkhidmatan Pembukuan

Di bawah terma dan syarat yang dinyatakan dalam Kontrak ini, ICS ADVISORY dengan ini bersetuju untuk memberikan perkhidmatan berikut kepada Pelanggan:

 • CUKAI VAT Pulangan. ICS ADVISORY akan menyediakan Pulangan CUKAI PPN setiap suku tahun berdasarkan invois penjualan-pembelian yang disediakan, dan penyata bank / lejar tunai. Dokumen-dokumen ini perlu dihantar sebelum ICS ADVISORY pada 24 setiap bulan.
 • Penyediaan laporan Tahunan pada akhir setiap tahun buku.
 • Menyimpan Laporan Tahunan di Dewan Perniagaan Belanda.
 • Mengisi Penyata Cukai Korporat Tahunan dalam tempoh 6 bulan setelah tahun berakhir.

Sebagai tambahan, ICS ADVISORY boleh melakukan perkhidmatan pembukuan tambahan untuk Klien, jika Pelanggan meminta dan ICS ADVISORY bersetuju untuk melakukannya. Walau bagaimanapun, sebarang perkhidmatan yang tidak dijelaskan secara khusus dalam helaian pengesahan ini tidak termasuk dalam bayaran Pembukuan dan akan ditagih secara berasingan kepada Pelanggan.

Pelanggan akan memberikan proksi kepada ICS ADVISORY untuk bertindak bagi pihak Syarikat Pelanggan khusus untuk berurusan dengan pihak berkuasa cukai. Selain itu, Pelanggan akan menyetujui arahan pihak berkuasa cukai untuk meneruskan semua surat-menyurat yang berkaitan dengan cukai terus ke Jabatan Perakaunan ICS ADVISORY (di Breda). Untuk tujuan ini, kami menambahkan Lampiran A (Proksi) pada helaian pengesahan ini.

 1. Penggunaan perkhidmatan pihak ketiga

ICS ADVISORY berhak menggunakan perkhidmatan pihak ketiga ketika memberikan Perkhidmatan kepada Pelanggan.

 1. Bayaran Perkhidmatan Pembukuan

Dengan mempertimbangkan perkhidmatan yang akan dilakukan oleh ICS ADVISORY, Pelanggan bersetuju untuk memberi ganti rugi kepada ICS ADVISORY untuk perkhidmatan yang diberikan seperti berikut:

Perkhidmatan Kami Jumlah tidak termasuk. 21% VAT
Bayaran Perakaunan setiap 0-100 invois € 395 setiap suku (3 bulan)
Bayaran tambahan untuk lebih daripada 100 invois € 75 per suku (3 bulan) - per 100 mutasi tambahan
Perundingan / laporan cukai oleh perunding junior € 90 sejam
Konsultasi / laporan cukai oleh rakan kongsi kanan € 155 sejam
Pengembalian VIES dikenakan dengan PPN yang diganti € 35 setiap pulangan
Bantahan mengenai perkara fiskal € 90
Sekiranya terdapat Audit Cukai atau Siasatan / Lawatan Penahan € 675
Mulakan perjumpaan dengan sesiapa sahaja yang datang menemui ICS ADVISORY bagi pihak Pelanggan atau datang untuk mendapatkan maklumat mengenai Pelanggan € 90 sejam
 1. Kos dan Perbelanjaan

Sebagai tambahan kepada bayaran yang dinyatakan di atas, Pelanggan akan membayar balik ICS ADVISORY untuk sebarang kos dan perbelanjaan sampingan yang ditanggung oleh ICS ADVISORY dalam melaksanakan, untuk Pelanggan, perkhidmatan yang dinyatakan dalam Kenalan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pindaan yang perlu dilakukan dibuat selepas tarikh pemfailan, pengendalian petisyen dan bantahan mengenai hal fiskal dan perbelanjaan serupa. Kos dan perbelanjaan akan dikenakan kepada Pelanggan dengan bayaran setiap jam sebanyak € 90 ex. PPN.

Sekiranya syarikat anda diberi status berisiko tinggi (berdasarkan aktiviti perniagaan atau latar belakang anda), ICS ADVISORY boleh mengenakan deposit kepada Pelanggan sehingga € 995.

Kami akan sentiasa mengesahkan kos atau anggaran kos dengan anda terlebih dahulu.

 1. Pembayaran

Semua pembayaran (suku tahunan) mesti dibayar terlebih dahulu. Apabila pembayaran tidak diterima tepat pada waktunya, ICS ADVISORY berhak untuk menghentikan perkhidmatannya dan pengembalian PPN setiap suku tahun mungkin ditangguhkan, dengan akibatnya denda (dan bayaran tambahan) berpotensi.
ICS ADVISORY akan menghantar invois pertamanya untuk perkhidmatan tempahan, setelah kami menerima tugas dari Pelanggan, dan akan memulakan perkhidmatannya setelah pembayaran diterima.

 1. Debit Sah

Klien menerima untuk menandatangani borang mandat, yang memberikan izin kepada ICS ADVISORY untuk menghantar arahan pengumpulan perniagaan ke perniagaan berulang ke bank untuk mendebitkan akaun bank korporat (Belanda) anda.

 1. Tanggungjawab pelanggan

Pelanggan akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memberikan ICS NASIHAT semua maklumat, invois, data dan dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan Perkhidmatan yang dipersetujui di bawah Kontrak ini. Pelanggan akan memberikan ICS NASIHAT semua dokumen dan invois yang diperlukan pada setiap akhir bulan. Selambat-lambatnya tarikh akhir berikut mesti dipatuhi:

 • Untuk suku pertama, dokumen mesti diterima oleh ICS ADVISORY pada 10 April selewat-lewatnya.
 • Untuk Suku Kedua, dokumen mesti diterima oleh ICS ADVISORY pada 10 Julai selewat-lewatnya.
 • Untuk suku ketiga, dokumen mesti diterima oleh ICS ADVISORY pada 10 Oktober selewat-lewatnya.
 • Untuk suku keempat, dokumen mesti diterima oleh ICS ADVISORY pada 10 Januari selewat-lewatnya.

Klien mengakui dan bersetuju bahawa ketepatan maklumat kewangan yang diberikan kepada ICS ADVISORY adalah tanggungjawab sepenuhnya Pelanggan. ICS ADVISORY tidak akan bertanggungjawab atas pengeluaran penyata kewangan, rekod dan penagihan yang tidak tepat atau laporan kewangan lain sekiranya data kewangan dikemukakan berdasarkan maklumat yang tidak tepat yang diberikan oleh Pelanggan.

ICS ADVISORY mungkin memerlukan persetujuan Pelanggan sebelum menghantar penyata cukai atau laporan tahunan. Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk bertindak balas dengan segera dan mengelakkan sebarang hukuman lewat.

 1. Prosedur cepat & kos Pentadbiran

Sekiranya Klien menyerahkan dokumen yang diperlukan setelah tarikh akhir yang disebutkan dalam perenggan 7, ICS ADVISORY akan mengenakan biaya pentadbiran kepada Pelanggan sebanyak € 67 untuk setiap penundaan. Bayaran serupa akan berlaku sekiranya ada permintaan mendesak yang perlu dipertimbangkan dalam jangka waktu yang terhad. Bayaran alternatif boleh disebut oleh ICS ADVISORY bergantung kepada keadaan.
Sekiranya Pelanggan mengemukakan dokumen yang diperlukan satu bulan setelah tarikh akhir berlalu, ICS ADVISORY boleh mengenakan kos pentadbiran kepada Pelanggan € 67, dan Pelanggan perlu mempertimbangkan penalti pemfailan lewat yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa Cukai. Bayaran tambahan mungkin berlaku untuk menentang penilaian yang dianggarkan 'oleh pihak berkuasa cukai'.

 1. Perwakilan Bersama
 • Perwakilan oleh Pelanggan: Pelanggan mewakili dan menjamin bahawa:
 • ia akan mematuhi undang-undang Belanda dalam penggunaan Perkhidmatannya;
 • pelaksanaan, penyampaian dan pelaksanaan Kontrak ini telah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan kewajipan Pelanggan, sama ada timbul dari kontrak, operasi undang-undang atau sebaliknya;
 • kontrak ini merupakan kewajipan yang sah dan mengikat secara sah dengan ICS ADVISORY; dan
 • Pelanggan mempunyai semua hak yang diperlukan untuk melantik ICS ADVISORY sebagai pembukanya.

(B) Perwakilan oleh ICS PENASIHAT: ICS ADVISORY mewakili dan menjamin bahawa:

 • ia akan mematuhi undang-undang Belanda dalam pelaksanaan Perkhidmatannya;
 • tidak ada kontrak dan / atau perjanjian ketat yang menghalang pelaksanaan sepenuhnya tugas dan kewajiban ICS PENASIHAT di bawah Kontrak ini; dan
 • ICS ADVISORY mempunyai kelayakan, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan kewajipan di bawah Perjanjian ini;
 1. Yuran perpindahan

Sekiranya Pelanggan berhasrat untuk memindahkan perkhidmatan pembukuan kepada Penjaga Buku lain, dia perlu memberitahu ICS NASIHAT tiga bulan sebelum akhir tahun buku pertama. Penamatan perlu dibuat secara bertulis. ICS ADVISORY akan mengenakan bayaran € 395 untuk memindahkan semua dokumen, dan fail digital, Pelanggan kepada Penjaga Buku barunya, dan bekerjasama sebagai penghubung dalam perkara ini. Ini adalah perkhidmatan pilihan.

 1. Had Tanggungjawab

ICS akan bertanggungjawab atas ketidak selesaan atau kelewatan tugas hanya jika telah terbukti bahawa ketidak selesaan atau kelewatan itu disebabkan oleh pengabaian yang disengajakan atau kemungkiran yang disengajakan dari ICS NASIHAT. Sejauh mana liabiliti ICS ADVISORY tidak boleh melebihi jumlah harga kontrak dan dalam keadaan apa pun ICS ADVISORY tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerugian keuntungan yang timbul akibat perkara di atas.

 1. Penamatan Sementara

ICS ADVISORY berhak untuk menamatkan Kontrak ini dengan segera apabila terdapat petunjuk bahawa pengubahan wang haram, penipuan, pembiayaan keganasan atau penyalahgunaan undang-undang pada umumnya berlaku. Pelanggan akan bertanggungjawab dan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang disebabkan ICS ADVISORY. Harga penuh perkhidmatan tidak akan dikembalikan kepada Pelanggan sekiranya ICS ADVISORY memutuskan untuk menamatkan Kontrak kerana sebab-sebab yang disebutkan di atas.

Sekiranya terdapat pelanggaran syarat yang ditetapkan, atau jika terjadi salah informasi, pihak berwajib pajak dapat memutuskan untuk mencabut nombor PPN dan ICS ADVISORY dapat memutuskan untuk menghentikan perkhidmatan pembukuannya dan mengundurkan diri sebagai wakil cukai.

 1. Bidang Kuasa & Pertikaian

Kontrak ini akan diatur oleh undang-undang Belanda. Semua pertikaian akan diselesaikan oleh Mahkamah Belanda. Para pihak bersetuju untuk bidang kuasa eksklusif Mahkamah tersebut, bersetuju untuk menerima penyampaian proses melalui pos dan mengetepikan mana-mana pertahanan bidang kuasa atau tempat yang ada.

 1. Integrasi

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahawa Klien ingin memanfaatkan perkhidmatan di atas, tertakluk kepada ketentuan yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum yang mana lampiran cetak dicantumkan. Yang bertandatangan di bawah ini dengan jelas menyatakan bahawa dia setuju dengan syaratnya.

Terma dan syarat ini telah digubal oleh Lwzjuristen

Penasihat ICS beribu pejabat di:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Belanda

ICS mempunyai Kamar Dagang. nr. 71469710 dan PPN nr. 858727754

Cari juga:
- Dasar cookies
- dasar privasi
- Syarat Perkhidmatan
- Penafian