Catatan

syarikat Belanda pemegang saham

Peti Pendapatan 2: Pemegang Saham sebagai Pembayar Cukai Asing

Pemegang Saham sebagai Pembayar Cukai Asing Pendapatan yang termasuk dalam Kotak 2 untuk pembayar cukai asing merangkumi pendapatan Belanda yang layak (dikira dengan cara yang sama seperti untuk penduduk) dari syarikat tempatan, kecuali dalam kes di mana pemegangan saham milik…
,

Undang-undang Cukai Belanda

Sekiranya anda tinggal di Belanda atau menerima pendapatan Belanda, anda perlu mematuhi undang-undang nasional mengenai percukaian. Sebagai pembayar cukai pemastautin (tinggal di Belanda) atau bukan pemastautin (asing) yang menerima pendapatan Belanda, anda perlu membayar cukai pendapatan di Belanda. Boleh dikenakan cukai…
,

Rejim Cukai Kotak Inovasi di Belanda

Undang-undang cukai di Belanda menawarkan rejim pilihan untuk percukaian korporat dengan tujuan untuk mempromosikan aktiviti yang berkaitan dengan pelaburan dalam teknologi baru dan pengembangan teknologi inovatif. Ini adalah rejim Inovasi Box (IB).…
,

Belanda: The True Gateway ke Benua Eropah

Holland telah lama menarik bagi pengusaha yang ingin menubuhkan perniagaan kerana banyak faktor sosial, budaya dan geografi. Iklim pajaknya yang relatif baik juga merupakan prasyarat penting dalam proses membuat keputusan. Nilai…
,

Audit dan Perakaunan Belanda

Holland mempunyai kerangka peraturan yang dikembangkan dengan baik untuk perniagaan, perkongsian dan syarikat swasta. Elemen utama kerangka kerja terdiri dari: peraturan yang jelas mengenai penyata kewangan, pengauditan, dan penerbitan audit. Kerana ...
cukai tanah
,

Peraturan Cukai di Belanda (ATR dan APA)

Di Belanda, anda mempunyai pilihan untuk membincangkan kedudukan cukai syarikat anda dengan Pentadbiran Pajak dan mencapai kesepakatan mengenai konsekuensinya. Perjanjian ini mengikat pembayar cukai dan pihak berkuasa.…
cukai tanah
,

Perjanjian Pengelakan Cukai Dua Kali di Belanda

Holland telah menandatangani banyak perjanjian untuk mengelakkan cukai berganda. Perjanjian dua hala ini memastikan pelepasan cukai dengan mengelakkan percukaian berganda sehubungan dengan pendapatan individu yang berasal dari kedua-dua sumber di Belanda dan negara lain. …
Sistem Percukaian Jerman
,

Percukaian Cawangan Belanda

Di Belanda, syarikat dan cawangan tempatan dikenakan rejim percukaian umum yang sama sesuai dengan undang-undang negara. Namun, terdapat perbezaan tertentu kerana cawangan tidak diwajibkan untuk menampung cukai tertentu yang diperlukan untuk…
Lesen Penolakan VAT 23 Belanda
,

Lesen Penolakan VAT 23 Belanda

Import produk ke Belanda Pengimportan produk yang berasal dari negara bukan EU ke Belanda pada amnya dikenakan cukai untuk tujuan PPN, tanpa mengira sama ada import tersebut dilakukan oleh entiti swasta, dikenakan cukai, tidak dikenakan cukai atau dikecualikan.…