Hak cipta & tanda niaga

Semua gambar dan kandungan yang digunakan di laman web ini dimiliki, atau dilesenkan oleh Intercompany Solutions BV atau sekutunya, untuk penggunaan di laman web ini sahaja. Sebarang penggunaan atau penyuntingan bahan yang tidak dibenarkan dilarang.

Produk dan perkhidmatan kami seperti yang dipasarkan melalui nama kami adalah tanda dagang dari Intercompany Solutions BV atau sekutunya. Penggunaan bahan kami hanya boleh digunakan untuk merujuk kepada sumbernya melalui pautan dan merujuk kepada pengarang, untuk penggunaan bukan komersial. Kecuali dipersetujui sebaliknya dalam kontrak dengan organisasi kami.

Semua hak terpelihara - 2020