Hak cipta & tanda niaga

Semua imej dan kandungan yang digunakan di laman web ini dimiliki, atau dilesenkan oleh Intercompany Solutions BV atau sekutunya, untuk kegunaan di laman web ini sahaja. Sebarang penggunaan atau penyuntingan bahan tidak dibenarkan adalah dilarang.

Produk dan perkhidmatan kami yang dipasarkan melalui nama kami adalah tanda dagangan Intercompany Solutions BV atau sekutunya. Penggunaan bahan kami hanya boleh digunakan sebagai rujukan kepada sumber dengan pautan dan rujukan kepada pengarang, untuk kegunaan bukan komersial. Melainkan dipersetujui sebaliknya dalam kontrak dengan organisasi kami.

Semua hak terpelihara - 2020