Undang-undang Korporat di Belanda

Undang-undang Korporat di Belanda, yang juga dikenali sebagai "Akta Syarikat", merupakan sumber utama peraturan dan peraturan berkanun untuk penubuhan dan pengurusan syarikat.

Undang-undang menyenaraikan pelbagai jenis syarikat yang boleh dimasukkan ke dalam Belanda dan peraturan yang berkaitan dengan prosedur penubuhan. Ia meliputi pematuhan, percukaian dan pengurusan perbadanan, dan prosedur dalam hal kebankrapan, penggabungan dan pemerolehan syarikat. Dokumen ini juga menetapkan peruntukan tanggungjawab dan kuasa dalam syarikat.

Penubuhan syarikat di Belanda

Akta Syarikat Belanda menentukan bentuk perniagaan apa yang boleh diperbadankan dan apa peraturan dan peraturan yang berlaku untuk setiap borang. Bergantung kepada aktiviti-aktiviti tertentu dan cara yang lebih baik untuk mengurus perniagaan, pelabur boleh memilih antara syarikat swasta (BV) dan syarikat awam dengan liabiliti terhad (NV), atau terhad dan perkongsian am. Undang-undang tidak mengiktiraf perkongsian sebagai orang yang sah.

Akta Syarikat juga menggambarkan proses pembentukan dan tujuan korporat syarikat. Prosedur untuk pemerbadanan mesti mengikuti langkah-langkah yang digariskan dalam undang-undang. Dokumen-dokumen yang diperlukan, contohnya surat ikatan yang diperbadankan, mestilah disahkan secara tempatan. Pengarah urusan syarikat adalah wakilnya dan liabiliti mereka ditentukan oleh spesifik entiti yang mereka memutuskan untuk ditubuhkan. Bagi tujuan pemerbadanan, entiti itu memerlukan modal yang disumbangkan; pemindahan saham berikutnya juga dilindungi oleh undang-undang korporat.

Semua peraturan dalam Kod Sivil Belanda selaras dengan Arahan EC, undang-undang mengenai penyeliaan perdagangan sekuriti dan perbuatan syarikat-syarikat tersenarai, sebahagiannya mengawal cara syarikat-syarikat Belanda diuruskan. Pelabur asing merancang untuk membentuk sebuah syarikat Belanda boleh memulakan proses ketekunan wajar.

Pengurusan syarikat Belanda

Pengurusan syarikat, seperti yang diperuntukkan dalam Akta Syarikat, adalah sistem dua lapis, yang terdiri daripada lembaga pengurus eksekutif dan lembaga penasihat pengawas yang menyelia kerja pengurusan. Model ini sah untuk syarikat awam dan swasta yang mempunyai liabiliti terhad. Papan-papan ini wajib untuk syarikat besar.

Pemilik syarikat melantik anggota dewan pengurusan semasa diperbadankan. Tanggungjawab dan kuasa lembaga pengurusan dibentangkan dalam artikel persatuan. Liabiliti dan kewajipan para pengarah diwujudkan secara sah dan mungkin termasuk liabiliti jenayah dan sivil.

Pemilik perniagaan yang mengambil pekerja di Holland juga harus mematuhi undang-undang mengenai pekerjaan. Ia mengandungi keputusan penting berkaitan dengan syarat pekerjaan, kewajipan dan hak pekerja dan majikan, prosedur pemecatan, upah dan jam kerja. Perundangan Belanda tentang tenaga kerja adalah fleksibel mengenai tenaga kerja dan mempunyai banyak kesamaan.

Adakah anda memerlukan lebih banyak maklumat tentang undang-undang korporat Belanda atau anda akan berminat memulakan perniagaan di Belanda? Hubungi agen tempatan kami dalam pemerbadanan syarikat untuk sokongan dan nasihat.

hubungi butang pakar