Blog

Buka Syarikat di Jerman

Prosedur untuk membuka syarikat di Jerman mewakili urutan langkah-langkah standard untuk memastikan kepatuhan terhadap semua syarat undang-undang. Tindakan yang diperlukan merangkumi

Buka Struktur STAK di Belanda

Buka Struktur STAK di Belanda Struktur STAK (Stichting Administratiekantoor dalam Bahasa Belanda) adalah sejenis Yayasan Belanda yang terdapat di Belanda. Ia

Memulakan Yayasan Belanda

Memulakan Yayasan Belanda Berkat peraturan pemerintah Belanda yang longgar dan beban cukai minimum, serta kod antarabangsa yang adil, Belanda, memberikan

Jenis Syarikat Belanda

Terdapat beberapa jenis entiti undang-undang (rechtsvormen) yang boleh ditubuhkan oleh usahawan di Belanda. Mereka boleh dikelaskan kepada dua kumpulan: Diperbadankan (wajib diwajibkan

VAT di Belanda

PPN DI NETHERLAND Belanda menggunakan sistem cukai nilai tambah (PPN), yang dinamakan Belasting toegevoegde waarde (BTW) dalam bahasa Belanda. Sistem ini adalah