Terdapat beberapa jenis entiti undang-undang (rechtsvormen) yang boleh diwujudkan oleh usahawan di Belanda. Mereka boleh diklasifikasikan kepada dua kumpulan: Diperbadankan (borang perundangan wajib) dan tidak diperbadankan (borang perundangan tidak wajib).

Ejen pembentuk syarikat kami yang berpusat di Belanda boleh membantu anda dalam memilih jenis syarikat yang betul untuk perniagaan anda.

Struktur perniagaan yang diperbadankan (Rechtvorm bertemu rechtspersoonlijkheid)

Perniagaan yang diperbadankan mestilah mempunyai bentuk undang-undang (iaitu keperibadian korporat atau entiti undang-undang) yang diwakili oleh surat ikatan yang disediakan oleh notari. Borang ini ... Baca lebih lanjut